Donaţii

Cei ce doresc să sprijine financiar activitatea noastră o pot face depunând orice sumă la Banca Transilvania în conturile:

Cont lei:
RO61BTRL06101205i84616XX

Cont euro:
RO36BTRL06104205i84616XX

De asemenea, puteţi redi-
recţiona 2% din impozitul pe venit către asociaţia noastră.

Formular ANAF 230 pentru venituri din salarii 2014


„Să fii totdeauna gata pentru opere de caritate, să devii mai bună şi să faci binele oricât de mult te-ar costa, astfel Dumnezeu va lucra în tine şi prin tine tot ceea ce îi place.”

Maria Ward – Gânduri pentru fiecare zi

Misiunea I.S.E.A.

Asociaţia I.S.E.A. îşi propune să contribuie, într-un mod profesionist şi plin de umanism la îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii locale, oferind servicii sociale destinate copiilor aflaţi în dificultate şi familiilor acestora, prin activităţi socio-educative şi prin intervenţii de suport material şi afectiv. Serviciile oferite prin intermediul Centrului Social MARIA WARD – Rădăuţi, contribuie la înlăturarea sărăciei din sânul familiilor defavorizate şi la preîntâmpinarea riscului de abandon atât şcolar cât şi familial şi implicit promovează dezvoltarea umană şi dreptatea socială în cadrul comunităţii locale.

Prin serviciile oferite şi activităţile desfăşurate la Centrul Social MARIA WARD se încearcă evitarea efectelor nefaste asupra dezvoltării personalităţii copiilor, se pun bazele pentru ameliorarea calităţii vieţii acestora, formarea pentru o viaţă adultă responsabilă şi autonomă.

Locaţia Centrului Social MARIA WARD este accesibilă membrilor comunităţii, este adaptată atât serviciilor de calitate furnizate cât şi particularităţilor beneficiarilor. Copiii se află în condiţii de siguranţă şi bunăstare. De asemenea se promovează măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare.